IT-Advantage


SUPER VISION, STRATEGI OG DATA tilbyder med IT-Advantage at hjælpe jeres virksomhed med at opnå de forretningsmæssige fordele, man kan opnå med informationsteknologien - uden investeringer og for et fast månedligt gebyr. Med IT-Advantage følger en lang række fordele for jeres virksomhed f.eks.:

  • Ingen etableringsomkostninger - idet SUPER VISION, STRATEGI OG DATA stiller det nødvendige maskinel og programmel til rådighed.
  • Fuld kontrol over IT-omkostningerne - da IT-Advantage betales med et fast månedligt honorar.
  • Intet tab ved ældning af maskinel og software - maskinellet stilles til rådighed af SUPER VISION, STRATEGI OG DATA, som dermed bærer værditabet.
  • Tæt, direkte og løbende kontakt med IT- og forretningskyndige konsulenter.
  • "Inhouse"-kompetence på en række for jeres virksomheds afgørende områder.

Hvad er IT-Advantage

Hardware, software, rådgivning, systemudvikling og undervisning i doser og kombinationer, der passer til jeres virksomheds behov og udviklingsmuligheder. Det er som at have en egen edb-afdeling med en visionær edb-chef, kompetente teknikkere og dygtige indkøbere - uden bureaukrati og besværligheder og med fuld budgetsikkerhed.

Hvorfor IT-Advantage

Din virksomhed opnår i dag måske ikke alle fordelene ved informationsteknologien.

Målet er at sikre, at jeres virksomhed opnår en stor del af disse fordele på en måde, hvor de samlede omkostninger er fordelt over en længere periode.

De 4 kategorier

I kan købe IT-Advantage til een eller flere af jeres virksomheds arbejdspladser, og i én af følgende 4 kategorier:
Advanced
De "dyre" arbejdspladser med nye og hurtige arbejdsstationer og særlig gode printerfaciliteter, samt avanceret software.
Der vil blive knyttet 6 konsulenttimer til denne kategori månedligt.
Business
Særdeles gode arbejdspladser med relativt nye og hurtige arbejdsstationer og gode printerfaciliteter, samt moderne software.
Der vil blive knyttet 4 konsulenttimer til denne kategori månedligt.
Cost-Effective
Fornuftige arbejdspladser med moderne software og printerfaciliteter
Der vil blive knyttet 3 konsulenttimer til denne kategori månedligt.
Discount
Ældre arbejdspladser med anvendeligt software.
Der vil blive knyttet 1 konsulenttime til denne kategori månedligt.

Hvordan får din virksomhed IT-Advantage

Din virksomhed kontakter , som udarbejder et udkast til hvordan jeres virksomhed vil få mest ud af IT-Advantage.SUPER VISION
Business University

Effektiv adgang til viden inden for strategi, ledelse og IT får man på vores
Business University. Se mere.Hjælp til at formulere, udvikle eller implementere virksomhedens forretningsstrategi

Metodik, rådgivning, workshops, undervisning, projektdeltagelse. Se mere.Forretningsmæssige fordele bygget ind i softwareløsninger og IT-arkitektur

F.eks. baseret på fremtidens økonomisystem - som vi har udviklet. Se mere.