AMARANT - moderne økonomistyring


Et koncept for økonomistyring i strategisk perspektiv understøttet af et unikt softwareprodukt

 • Ægte client/server system
  • Til Microsoft Windows eller JAVA-klienter og Sybase/Microsoft SQL-server (servere)
 • Åbent og integrationsvenligt
  • åben arkitektur i forhold til et client/server miljø
  • idéelt udgangspunkt som kerne i strategiske IT-systemer
 • State-of-the-art: et væld af avancerede faciliteter
  • vægt på sikkerhed, fleksibilitet, effektivitet og datakvalitet
 • Funktioner:
  • kontoplan, finansbogholderi, debitor/kreditor, fakturering, betalingsformidling, elektroniske faktura (EDIFACT / OIOXML), driftsafvikling, ledelsesinformation
  • flere på vej

AMARANT - et client-server økonomisystem

 • Intelligent database-server
  • al viden om datastrukturer, regler, sikkerhed og transaktionsstyring centralt styret på serveren
 • Skalérbart system
  • afhængig af serverens kapacitet fra 1 til flere tusind brugere
 • Brugervenlig grafisk brugergrænseflade
 • Objektorienteret database struktur

AMARANT - åbent og integrationsvenligt

 • Posteringsmaskinen kan anvendes fra egenudviklede applikationer - endda således at der bogføres i samme transaktion som det kaldende system anvender
  • eksempel: bestilling af en betaling eller en opkrævning fra et skadesystem i et forsikringsselskab
  • eksempel: bogføring af en lagerbevægelse registreret af lagerstyringssystem i en produktionsvirksomhed
  • brugsret og vejledning til anvendelse af posteringsmaskinen kan erhverves - den objektopbyggede posteringsmaskine sikrer at det ikke bliver en videnskab at programmere op imod AMARANT
  • posteringsmaskinens sporingsmekanisme kan programmeres således, at forskellige transaktionstyper, datastyret, kan producere forskellige transaktionsspor i brugervalgte datastrukturer eller igangsætte automatiske handlinger, der naturligt afhænger af data, der posteres
  • retten til indsigt i kode og dokumentation kan erhverves; dette er særlig relevant for større virksomheder, der ønsker en fuldstændig fremtidssikring af et strategisk valg af økonomisystem-programmel

AMARANT - state of the art !

 • 6-dimensional kontoplan
  • muliggør effektiv konsolidering
  • muliggør fler-virksomhedstransaktioner
  • muliggør avancerede økonomiske analyser
 • Avanceret “posteringsmaskine”
  • avancerede muligheder for datastyret dannelse af transaktionsspor
  • automatisk saldoberegning
  • on-line postering fra andre systemer i samme transaktion
 • Mulighed for on-line ledelsesinformation på aktuelle data
  • gennem anvendelse af saldo tabeller kan virksomheder i enhver størrelse og med vilkårlige posteringsmængder fremvise regnskabstallene “straks”
 • Ultimativ adgangssikkerhed
  • brugerkompetencestyring på transaktionsniveau
  • journaltyper som kontrollerede adgangsveje til postering på finanskonti
 • Ultimativ datasikkerhed
  • avanceret databaseprogrammel muliggør 24-timers drift med samtidig backup samt genskabelse indtil sidste transaktion ved (delvist) nedbrud
  • indgående datakontrol og transaktionsstyring på serverniveau sikrer konsistens i økonomisystemets data og mellem fremmede systemers og økonomisystemets data ved korrekt anvendelse af posteringsmaskine
 • Ultimativ økonomisk sikkerhed
  • styring af kontrol- og godkendelses-procedurer med fuldt spor vedrørende tidspunkt og bruger
  • sikring mod uautoriseret modifikation af data

AMARANT - udviklingshistorie

 • Projektstart sommer 1993
 • I drift i virksomhed med mia.-omsætning fra 1996
  • Integreret med forsikringssystemer og kundesystem
 • Løbende videreudviklet
  • 32-bit JAVA grænseflade
  • Avancerede faktureringsfaciliteter
  • Avancerede debitorstyringsfaciliteter
  • Yderligere faciliteter til elektronisk betaling og elektronisk fakturering
  • Yderligere print / ledelsesinformations faciliteter

AMARANT - som kerne i strategiske IT-systemer

 • Kan leveres sammen med og integreret med andre AMADINE produkter
  • Brugerkompetence system
  • Interessent system (kunde system)
  • Simpelt lønsystem
  • Forsikringssystemer (til skadesforsikring)
 • Systemer til Deres behov
  • Skræddersyede eller som standardsystem med Dem som første kunde


SUPER VISION
Business University

Effektiv adgang til viden inden for strategi, ledelse og IT får man på vores
Business University. Se mere.Hjælp til at formulere, udvikle eller implementere virksomhedens forretningsstrategi

Metodik, rådgivning, workshops, undervisning, projektdeltagelse. Se mere.Forretningsmæssige fordele bygget ind i softwareløsninger og IT-arkitektur

F.eks. baseret på fremtidens økonomisystem - som vi har udviklet. Se mere.