Strategisk rådgivning


SUPER VISION, STRATEGI OG DATA hjælper virksomheder med deres forretningsstrategier. Styrken ved vores hjælp ligger i kombinationen af:

 • En dyb forståelse for strategisk tænkning og moderne forretningsmæssige problemstillinger
 • En særlig kompetence i/viden om hvordan informationsteknologien kan anvendes strategisk
 • Et enkelt og formidlingsorienteret metodekoncept for strategiudvikling

Vores erfaring har lært os, at hjælp til arbejdet med forretningsstrategi ikke behøver at være bombastiske og omkostningskrævende analyseprojekter.

Det kan også tage form af en intens dialog med ledelsen i arbejdet med idéer og visioner for, hvordan virksomheden kan udvikle sig.

SUPER VISION, STRATEGI OG DATA er derfor på det forretningsstrategiske område en naturlig sparringpartner for virksomhedsledelser og deres bestyrelser.


Konsulentbistand

Når visioner og strategier skal realiseres, kræver processen en kombination af:

 • Viden
 • Overblik
 • Arbejdsintensitet

Denne kombinationen skal helst findes hos hver af de få personer, der beskæftiger sig med denne aktivitet.

Mange muligheder for fornyelse strander fordi virksomhedens egne eksperter og topledere ikke er i stand til at rumme alle disse kompetenceområder. På grund af for lidt tid, for lille tværfaglig viden eller for tung kommunikation.

Derfor er det ofte nødvendigt med ekstern konsulentbistand. Det er vores erfaring, at en sådan konsulentbistand er særlig nyttig på følgende områder:

Systemudvikling

Strategisk anvendelse af informationsteknologi er ikke at løse et forretningsstrategisk problem eller designe et "strategisk IT-system" en gang for alle.

Det er, at virksomheden beskæftiger sig løbende og systematisk med at vurdere og udvikle forretningsstrategien, produkterne og IT-systemerne.

SUPER VISION, STRATEGI OG DATA har gennem medarbejdernes mangeårige erfaring med systemudviklingsmetoder og forretningsstrategier udviklet en metode til at gøre dette. En metode som gør virksomheden i stand til - med eller uden konsulentbistand - at kommunikere, opsamle viden og planlægge på dette område. Vi kalder metoden: WIDEBASE.

Vi bruger WIDEBASE internt og til at hjælpe vore kunder.

Vi hjælper også gerne virksomhederne med udgangspunkt i deres eksisterende systemudviklingsmetode, for eksempel en eller anden form for objektorienteret systemudvikling.

For SUPER VISION, STRATEGI OG DATA er det vigtigt at kunne fastholde det grundlæggende perspektiv i metodearbejdet: at succes ikke måles i antal producerede programmer eller programændringer pr. tidsenhed, men i evnen til at skabe forretningsmæssige resultater ved at gennemføre forandringer i virksomheden, dens organisation, dens produkter, dens IT-systemer etc.

Virksomhedsdatamodeller

SUPER VISION, STRATEGI OG DATA udformer også virksomhedsdatamodeller, hvor den logiske struktur af virksomhedens data analyseres og dokumenteres.

Sådanne datamodeller er en forudsætning for at virksomhedens data kan udnyttes som et værdifuldt aktiv og ikke blot har rollen som en nødvendig forudsætning for at få IT-løsningen til at fungere. Sammen med god databaseteknologi virker disse datamodeller som et godt grundlag for virksomhedens systemudvikling og for dataintegration mellem IT-systemer.

IT-strategi

SUPER VISION, STRATEGI OG DATA rådgiver også ved udformning af IT-strategi.

En sådan informatikstrategi fastlægger informationsteknologiens rolle i virksomheden og en række politikker for virksomhedens:

 • Systemarkitektur
 • Systemudvikling
 • Informationsstyring
 • IT-services og drift
 • IT-funktionens organisation, økonomi og menneskelige ressourcer

Kvalitetsikring

SUPER VISION, STRATEGI OG DATA sørger også for at kvalitetssikre strategi- og systemudviklingen. Det er vigtigt fordi fejl og mangler, der ikke er fundet i de tidlige etaper af udviklingsforløbet, ofte giver store og dyre problemer senere.

Vore erfarne konsulenter inspicerer dokumentationsmaterialet, finder og dokumenterer mange af de fejl, mangler og svagheder, der måtte være.

"Hjælp når det gælder"

At handle med SUPER VISION, STRATEGI OG DATA er at få hjælp når det gælder. Det betyder at vi altid er klar med ekstra ressourcer og gode råd når vore faste kunder har behov for det.

For SUPER VISION, STRATEGI OG DATA er næppe nogen opgave for stor. Vi er ganske vist en lille virksomhed, men vores kompetencer rækker til at løse store opgaver, gerne sammen med samarbejdspartnere eller kundens egen organisation.SUPER VISION
Business University

Effektiv adgang til viden inden for strategi, ledelse og IT får man på vores
Business University. Se mere.Hjælp til at formulere, udvikle eller implementere virksomhedens forretningsstrategi

Metodik, rådgivning, workshops, undervisning, projektdeltagelse. Se mere.Forretningsmæssige fordele bygget ind i softwareløsninger og IT-arkitektur

F.eks. baseret på fremtidens økonomisystem - som vi har udviklet. Se mere.