Udvikling af (strategiske) IT-systemer
- vi satser på strukturel kvalitet


For SUPER VISION, STRATEGI OG DATA er systemudvikling af strategiske IT-systemer en væsentlig aktivitet. Dette sker i form af:

  • Systemanalyse
  • Design
  • Programmering
  • Test

Karakteristisk for disse strategiske IT-systemer er meget høje krav til strukturel kvalitet - de skal kunne forandres, vedligeholdes og integreres med andre i takt med at virksomhedens produkter udvikles og omgivelserne forandrer sig.

Derfor indeholder systemudvikling for SUPER VISION, STRATEGI OG DATA altid en eller anden form for systemanalyse - det vil sige "arkitekttegning" af systemer og datastrukturer. Analysen sikrer at IT-systemet bliver meget mere fleksibelt og nemmere at integrere med andre systemer.

Vi ved af erfaring at en meget høj strukturel kvalitet kan opnås hvis

  • systemspecifikationen er god,
  • den teknologiske platform er fornuftig, og
  • programmerne er velstrukturerede, modulopbyggede (evt. objektorienterede) og veldokumenterede.

I praksis er det dog ofte værdifuldt at kunne udnytte den viden, som systemkonstruktøren har om systemet, når det senere skal vedligeholdes og forandres.

Derfor er SUPER VISION, STRATEGI OG DATA altid klar til at forestå vedligeholdelse og systemforvaltning af de IT-systemer, vi har udviklet.

Vi behersker en række programmeringssprog, bl.a. C/C++, Java, Visual Basic, Delphi, Transact SQL i Sybase eller Microsoft SQL Server, SQL i øvrigt systemudvikling samt en lang række udviklingsværktøjer, f.eks. Bento til Mac og iPhone og Visual Studio, VisualAge og Eclipse.

Vi kan med kommerciel effektivitet udvikle skræddersyede administrative og/eller teknisk avancerede programmer såvel "fra bunden" som ved systemintegration af standardsystemer og andre færdige komponenter. Især har vi egne software komponenter fra ca. 90 mandårs udvikling at trække på.SUPER VISION
Business University

Effektiv adgang til viden inden for strategi, ledelse og IT får man på vores
Business University. Se mere.Hjælp til at formulere, udvikle eller implementere virksomhedens forretningsstrategi

Metodik, rådgivning, workshops, undervisning, projektdeltagelse. Se mere.Forretningsmæssige fordele bygget ind i softwareløsninger og IT-arkitektur

F.eks. baseret på fremtidens økonomisystem - som vi har udviklet. Se mere.