Uddannelser


Virksomheder, der baserer deres fremtid på strategisk anvendelse af informationsteknologi, har brug for at kunne selv.

Det kræver topprofessionelle ledere og medarbejdere med en kompetence, der går langt udover det driftsorienterede. Kun få virksomheder har rigeligt med sådanne ledere og medarbejdere. Den virkelig langsigtede løsning er derfor systematisk anvendelse af vore serviceydelser inden for uddannelse.

Især fordi vores uddannelsesaktiviteter formidler et strategisk og forandringsorienteret perspektiv.

Vi leverer uddannelse på en række måder:

Foredrag og seminarer

Vi afholder fra tid til anden foredrag og seminarer for ledere og medarbejdere, der skal forstå de væsentligste problemstillinger omkring strategisk anvendelse af informationsteknologi. Se vores aktuelle program under aktuelt.

Kurser

SUPER VISION, STRATEGI OG DATA har siden sin start i 1988 kunnet tilbyde en række kurser, der retter sig mod IT og strategi.

Når vore kunder har behov for det, afholder vi kurser i de seks hovedaktiviteter inden for strategisk anvendelse af informationsteknologi:

  • Forretningsstrategi
  • Informationsteknologistrategi (IT-strategi)
  • Foranalyse
  • Systemanalyse
  • Implementation og dokumentation
  • Resultatopfølgning

Vi tilpasser ved interne firmakurser gerne disse metodekurser til kundens eksisterende metodeanvendelse, men i standardversionen af kurserne - som er kort beskrevet nedenfor - indgår undervisning i at anvende SUPER VISION, STRATEGI OG DATA's metoder, teknikker og værktøjer, WIDEBASE.

Brugeruddannelse

I forbindelse med vore øvrige serviceydelser inden for rådgivning og systemudvikling kan SUPER VISION, STRATEGI OG DATA levere den medarbejder- og brugeruddannelse der er nødvendig for at forandringerne modtages positivt i kundens organisation, ligesom vi gerne tilpasser vore kurser til kundens virksomhed.

Individuel undervisning

Individuel undervisning ("enetimer") hos os gør det muligt at opnå en meget stor indlæring på kort tid, så den pågældende medarbejder kommer op på et højt praktisk kompetenceniveau. Denne kompetence kan så tilflyde kolleger samtidig med, at den uddannede medarbejder er blevet i stand til at lære at løse problemer på egen hånd.

Undervisningen foregår på tomandshånd og indeholder i overvejende grad praktiske øvelser, men også mere overordnede principper vil blive berørt.

SUPER VISION Business University

Effektiv adgang til viden inden for strategi, ledelse og IT får man på vores Business University. Se mere.


SUPER VISION
Business University

Effektiv adgang til viden inden for strategi, ledelse og IT får man på vores
Business University. Se mere.Hjælp til at formulere, udvikle eller implementere virksomhedens forretningsstrategi

Metodik, rådgivning, workshops, undervisning, projektdeltagelse. Se mere.Forretningsmæssige fordele bygget ind i softwareløsninger og IT-arkitektur

F.eks. baseret på fremtidens økonomisystem - som vi har udviklet. Se mere.